สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     เป็นรูปดอกบัวและใบบัว  ในลักษณะของกราฟการศึกษา
                                                           มีชื่อโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียนอยู่ภายในวงกลม
                                                           ซ้อนกัน  2  วง