ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564